35. ročník je za námi !

V sobotu 6. června se konal již 35. ročník tradiční turistické a cykloturistické akce „Krumlovská 36“. Po několika letech, kdy se akce účastnilo jen pár desítek turistů, se v letošním roce rozhodli organizátoři využít pro propagaci pochodu i modernějších informačních kanálů. Nové internetové stránky a prezentace na sociálních sítí vykonaly své. Již v průběhu příprav dokonce přicházely nové podněty potencionálních účastníků. Jedním z nejpodstatnějších byl dotaz týkající se trasy, která by se dala absolvovat s kočárkem. Standardní trasy neumožňovaly bezproblémový průjezd kočárků, byla tedy vytvořena nová trasa v délce osmi kilometrů, která zavedla účastníky na tři malebná místa v Moravském Krumlově. Úsilí pořadatelů při přípravě nové trasy bylo odměněno skutečností, že jen na „kočárkovou“ trasu se vydalo celkem 31 účastníků, a to se zejména o rodiny s dětmi. Druhou trasou, na které bylo možno spatřit celé rodinné klany (33 lidí), byla 10 km trasa, která vedla kolem Mariánské studánky a přes Rokytnou. Co více si je možno přát, než že se rodiče společně se svými ratolestmi vydají do přírody aktivně trávit volný čas. Při letošním ročníku to však nebylo vše, čím byli organizátoři mile překvapeni. Další skupinou byla dospívající mládež, která se většinou vydala na trasy o délkách 25 a 36 km. No a nesmíme zapomenout ani na „zkušenostmi vyzrálé“ účastníky, kteří i přes svůj věk daleko přesahujících sedm křížků absolvovali minimálně trasu do Budkovic a zpět. Milým překvapením bylo zjištění, že se k nám do Mor. Krumlova, kromě domácích, sjeli turisté z Brna, Znojma, Ivančic a mnohých okolních vesnic, přičemž nejvzdálenější účastníci letos dorazili až z Londýna.

Letošního ročníku se celkem zúčastnilo 165 turistů a cykloturistů, kteří si užili nejen krásného dne, ale v cíli byli odměněni tradičním párkem a lahodným mokem (podle věku). K pohodové atmosféře v cíli přispěla i country kapela Poslední dech, za což ji patří dík.

Závěrem je potřeba poděkovat hlavnímu sponzorovi akce Bistru KOLIS, které pravidelně posledních 25 let zaštiťuje tuto akci, dále Městu Moravský Krumlov, bez jehož podpory bychom nemohli využít nových map. Na přípravě a organizaci akce se rovněž podíleli Gymnázium M. Krumlov, ZŠ Klášterní, Old Boys basketbal, MK stolní tenis a Jakub Konečný. Všem díky.

Poděkování však patří i všem účastníkům, bez nichž by práce organizátorů neměla smysl. Doufáme, že letošním ročníkem „Krumlovská 36“ výrazně ožila a již nyní se těšíme na další, a to 36. ročník, pro který se třeba pokusíme zajistit i nějaká překvapení.

Účast na trasách:

pěší : 8 km – 31 / 10 km – 33 /  15 km – 27  / 17 km – 33 / 25 km – 9 / 36 km – 4 / 50 km - 5 

cyklo:  30 km - 14 / 65 km - 9