Historie

V období velkého rozmachu turistiky a dálkových pochodů na konci 70. let vzniká, dnes již tradiční pochod v Mor. Krumlově, „KRUMLOVSKÁ 36“.

I.ročník - se koná 16. června 1979, organizace se ujímají kluci z vodáckého oddílu, místem startu a cíle je dvůr Sokolovny. Úvodního ročníku se účastní 25 turistů. Jde se na 2 trasách, 20km přes Polánku, Řeznovice, Ivančice a Budkovice (stávají se nedílnou součástí všech dalších ročníků „šestatřicítky“). Trasa 30km vede přes Vrabčák do Jamolic a na Templštýn. Dál trasa pokračuje směrem na Ivančice a tradiční Budkovice.

II.ročník - se uskutečňuje opět pod hlavičkou vodáků a střediskového klubu pracujících, probíhá 14. června 1980, opět ze dvora Sokolovny. Při organizaci již vypomáhají pěší turisté, kteří však do té doby nejsou oficiálně organizováni. Trasy již jsou tři. Trasa 10 km přes Floriánek, Rokytnou a Kaštanku. Další trasou je 25 km, směr pochodu se obrací (proti I.roč.). Jde se přes Rokytnou, Budkovice, Ivančice, Hrubšice, Templštýn, Jamolice a Vrabčák. Při tomto ročníku je poprvé zaznamenána i trasa 36 km. Trasa 25 km je prodloužena z Hrubšic do Biskoupek, Biskoupský kopec a přes Tepmlštýn a Jamolice do M. Krumlova. Počet účastníků není zaznamenán (snad jen někde v materiálech TJ MK), každopádně však účastníků přibývá.

III.ročník - 13. června 1981 organizuje stejná sestava, ke které se připojuje Dům pionýrů a mládeže. Dochází k dalšímu rozšíření tras. Trasa 10 km má již svou tradiční podobu a nemění se. U 25 km a 30 km vede cesta Šabatkou do Polánky, Řeznovic, Ivančic a Budkovic. Distance 36 km probíhá přes Polánku na Templštýn, Biskoupský kopec, Hrubšice, Ivančice a Budkovice. Pro náročné turisty je přidána trasa 50 km, která z Biskoupského kopce vede do Senorad, Čučic, Oslavan a Ivančic do M. Krumlova. Počet účastníků je něco přes 70. Vychází se opět ze dvora Sokolovny.

IV.ročník – 12. června 1982 se sice nemění oficiální organizátoři, ale hlavní organizační činnost přebírá nově vznikající oddíl pěší turistiky, který se posléze slučuje s oddílem vodní turistiky do odboru turistiky TJ M.K. („pěšáků“ 30). Vedoucím se stává pan Bohumil Kolář. Zázemí startu a cíle poskytuje tradičně dvůr Sokolovny, počet účastníků se přibližuje 100.

V.ročník  - 11. června 1983, od tohoto roku až do roku 1989 se podílí na organizaci již pouze oddíl pěší turistky. Probíhají změny u délek tras, tisknou se nové propozice, jsou vyráběna razítka pro kontrolní stanoviště a k tomu i „velká“ razítka startovní a cílová. Sice se mění délky tras (8, 24, 34 km), ale v podstatě se trasy vedou s malými odchylkami přes tradiční průchozí místa. Novinkou je trasa 65 km. Z údolí Oslavy se prochází nová trasa údolím Chvojnice do Kralic, pak přes Rapotice, Ketkovice a Čučice do Ivančic. Z Ivančic již tradičně přes Budkovice do MK. Komfortně je pojato zázemí ve dvoře Sokolovny (občerstvení a hudba!). Akce se účastní téměř 200 turistů.

VI.ročník – červen 1984, trasy kopírují rok 83, start u Sokolovny.

VII.ročník – červen 1985, mění se místo startu, stává se jím „horní“ Zámecký park. Navíc vzniká trasa 15km a trasa 34 km se vrací na tradičních 36 km. Pohodu před startem navozuje country skupina Vlakvous. Účastní se přes 200 lidí.

VIII.ročník – červen 1986, start je opět v parku, tento rok pochoduje 226 turistů.

IX.ročník – 6. června 1987, pokračuje růst účastníků už na 332 osob, což je doposud rekord z celé historie „36“.

X. ročník – 4. června 1988, standardní ročník, které se účastní 296 lidí. Na pódiu vystupují kromě Vlakvousů i jiné kapely.

XI. ročník – 3. června 1989, opět s počtem okolo 300 účastníků, je poslední z první éry pochodů „Krumlovská 36“. Přichází 17. listopad 89, mění se politické poměry, některé sportovní instituce zbytečně zanikají. Dosavadní organizátoři mění své zájmy, např. vznik Bistra Kolis.

Zájem o turistické pochody upadá, v letech 1990 a 91 se nic nekoná.

Postupně se přece jen názory na turistiku mění, lidé vidí, že život poběží stejně jako před 17. listopadem. V té době však již oddíl pěší turistiky neexistuje a tudíž nejsou ani organizátoři. Původní „tahouni“ se musí zabývat hlavně svou podnikatelskou činností v Bistru Kolis.

Naštěstí dochází i tak k oživení tradiční turistické akce. O znovuzrození se starají pracovníci krumlovského gymnázia a k nim se přidávají chlapi z oddílu košíkové. V roce 1992 je „Krumlovská 36“ vzkříšena.

Od té doby uplynulo 25 let a „36“ funguje i nadále. Trasy se zredukovaly na distance 10, 16, 25, 36 a 50 km, příležitostně se připravily i cyklotrasy. Startem a cílem se stalo Bistro Kolis, které poskytuje nejen občerstvení, ale hlavně i finančně podporuje celou akci. Bohužel k masovosti z osmdesátých let se zatím nepodařilo vrátit. Největší počet účastníků se dostal maximálně na 70 osob. V letech 2012 – 2014 byly z hlediska počtu turistů vůbec nejhorší (přidány přitom i cyklotrasy 30 a 65 km). Zejména vinou velmi špatného počasí, ale i termínů pochodu kolidujících s jinými krumlovskými akcemi, byla účast jen okolo 20 turistů.

Samotní organizátoři dělají vše proto, aby se od letošního ročníku (rok 2015 - 35. ročník) zájem veřejnosti o turistiku v M. Krumlově zvýšil a pevně věří, že „KRUMLOVSKÁ 36“ nezanikne!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2015 - 35. ročník - 165 účastníků, více...
2016 - 36. ročník - 168 účastníků, více...
2017 - 37. ročník, poprvé 100km trasa - 233 účastníků celkem
2018 - 38. ročník - 241 účastníků